line3.gif (1636 字节)

专用焊接及切割设备介绍:

MZ系列交直流埋弧焊机              MH系列钢筋竖向埋弧焊机     

NZC系列全自动气体保护焊机         FNZ系列小车式缝焊机          

GWC系列钢筋网专用多头焊机         DND系列电动凸轮点焊机          

汽车制动蹄用多规范滚凸焊机        DN2系列可移动式点焊机          

DN3系列悬挂式点焊机                DTN系列钢制地板自动焊机          

UNC系列车圈对焊机                  UNT系列圆环链条对焊机          

UNJ系列锯条对焊机                  FNZ包装桶专用自动缝焊机  

高频加热及钎焊设备                 建筑钢筋加工设备及附件          

DMW除尘器骨架网多头点凸焊机   BX3/ZX7系列矿用交直流焊机

FNZ-40龙门式自动缝焊机  FNT-63直线轨道超长过滤网缝焊机

 

返回